Kuulumme Mediaunioniin

Mediaunioni on viestintäalalla tai sitä lähellä olevilla aloilla työskentelevien faktoreiden, teknikoiden, insinöörien, työnjohtajien ja muiden vastaavien toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden ammattiliitto. Viestintäaloihin lukeutuvat myös uusmedia ja it-ala. Liitolla on tällä hetkellä noin 2.700 jäsentä.

Faktoriliitosta Mediaunioniksi

Mediaunioni MDU ry - alkujaan Suomen Faktoriliitto ry - on perustettu Helsingissä 1909. Ensimmäinen työehtosopimus Faktoriliiton ja GTT:n välillä tuli voimaan syyskuun alusta 1971. Sitä ennen oli kyllä tehty monia sopimuksia koskien mm. palkkoja, lomien määräytymistä jne. Faktoriliitto liittyi STTK:n jäseneksi 1971. Liiton nimeä haluttiin muuttaa jo tuolloin, mutta silloin se ei vielä toteutunut. Nimenmuutos toteutettiin lopulta vuoden 1999 alussa. Mediaunioni kuuluu siis Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon ja neuvottelee työehtosopimuksista Viestintätyönantajat VTA:n kanssa

Yrityksissä liittoon kuuluvat tekniset toimihenkilöt valitsevat keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdysmiehen ja hänelle varamiehen. Näin valittu yhdysmies edustaa järjestäytyneitä teknisiä toimihenkilöitä työnantajan ja teknisten toimihenkilöiden välisissä asioissa. Myös liitosta jäsenet saavat maksutta neuvoja ja ohjeita kaikkiin työsuhteisiin liittyviin kysymyksiin.

Mediaunionilla on 13 jäsenyhdistystä, jotka kattavat koko Suomen. Yhdistykset toimivat linkkinä liiton ja jäsenten välillä. Se on myös kanava, jonka kautta jäsenet voivat vaikuttaa liiton toimintaan ja päätöksentekoon. Mediaunionin jäsenet kuuluvat liittoon jäsenyhdistyksensä kautta. Liitossa korkein päätäntävalta kuuluu liittovaltuustolle, jonka jäsenet valitaan liiton jäsenyhdistysten vuosikokouksissa. Liiton toimintaa johtaa ja siitä vastaa liittohallitus.

MDU:n jäsenyys tuo kattavan työehtosopimuksen lisäksi muitakin etuja, esim:

Vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutus.
Mahdollisuus käyttää lomapaikkoja. Liitolla ja sen jäsenyhdistyksillä on useita lomanviettopaikkoja eri puolilla Suomea, mm. lomaosake Levillä, Ellivuoressa sekä Nilsiän Tahkolla.
Mediaunionin julkaisema Faktori-lehti, joka sisältää viisi numeroa painavaa ammattiasiaa vuodessa. Faktori-lehden verkkosivuille pääsee osoitteesta www.faktori.fi.

Jäsenmaksun suuruus on 1,4 % veronalaisesta bruttopalkasta ja se sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Jäsenenä pääset osallistumaan jäsenyhdistyksesi kokouksiin ja sitä kautta mukaan tekemään liittoa ja sen toimintaa koskevia päätöksiä. Lisätietoja toiminnasta saat yrityksesi yhdysmieheltä (jos sellainen on valittu) tai osoitteesta www.mediaunioni.com.